Potencjał wprowadzenia aktywności fizycznej dla pracowników biurowych na podstawie Fit Office Building Review

Analizie zostały poddane elementy, znajdujące się na terenie biurowców i dostępne na zewnątrz oraz możliwe sposoby ich zastosowania przez pracowników biurowych w celach prozdrowotnych.